www.blomasa.com |  Subscribe | Unsubscribe
Förbättrade översvämningsberäkningar med hjälp av digitalt höjddata

Digitala höjddata används bland annat för analys och identifiering av riskområden vid skyfall och stigande vattennivåer. Ny och förbättrad information om terrängen, kan bidra väsentligt till planering och prioritering av förebyggande insatser.


Kurstillfälle: Maximera användningen av laserdata

Många användare blir mer och mer medvetna om potentialen i laserskanning (LiDAR), som numera är den rådande tekniken för framställning av topografisk information, såsom digitala terrängmodeller och höjdkurvor. I både den offentliga och privata sektorn fylls servrar på med punktmoln från laser i takt med att mängden data från denna teknik ständigt ökar.


Spännande möjligheter med historiska ortofoton

Blom i Finland utför just nu ett flertal projekt med att framställa och tillgängliggöra ortofoton ur historiska flygbilder. Bildmaterialet går tillbaka till 60-talet och täcker stora delar av Finlands landområden. – Det är verkligen intressant att använda modern digital karteringsteknik på detta gamla bildmaterial, säger Hannu Hartikainen, projektansvarig vid Blom i Finland.


Blom kartlägger det stora giftutsläppet i Ungern

Den 4 oktober 2010 släpptes giftigt avfall ut från aluminiumraffinaderiet MAL, Magyar Aluminium Termelő és Kereskedelmi Zrt, i floden Danube i Ungern.
Detta efter att en reservoar brustit och en flodvåg av hundratusentals kubikmeter giftiga rester släppts ut längs floden.


Skogsbestånd kartläggs med hjälp av fjärranalys

Flygburen laserskanning är ett utmärkt verktyg för att uppskatta markvegetation och biomassa. Man samlar in höjd- och densitetsvariabler för att kunna härleda korrekt biofysisk information om skogsbestånd och växtlighet. Man bestämmer bland annat trädhöjd, stamantal, trädslag och stående timmervolymer.


3D-stadsmodeller i din iPhone eller iPad

För att hålla jämna steg med vad marknaden efterfrågar har Blom utvecklat ett SDK (Software Development Kit) för iPad och iPhone. - Den flexibla och starkt växande marknaden för iPad och iPhone har hög prioritet hos Blom, säger Samuel Sundin, BIS (Blom Information Services) produktchef på Blom i Spanien.GIT Exhibition 2011

Jönköping Sweden, Elmia mässan 29-31 mars 2011
Stand A04:09


Arbeta smart i planering & byggande 2011

Stockholm, Sweden SKLs konferensanläggning Saturnus.
9-10 februari 2011


Lokale Kartdager i Buskerud

Quality Spa & Resort, Norefjell, Norway
Date: 27 January 2011 - 28 January 2011

 
Blom i media
Kart & Bildteknik: Den nya Nationella Höjdmodellen växer fram (Swedish)
Geoforum: Højdemodellen er levende...
European Buisness Air News: Operators develops exportable expertise in though home market


 


Follow Blom_Group on Twitter

Blom, Hammarbacken 6B, 191 49 Sollentuna, Sweden
Tel: 46 8 578 247 00, Fax: 46 8 578 247 01
info.se@blomasa.com