www.blomasa.com | Forward | Subscribe | Unsubscribe
Effektiv metod visar var lönsamt biobränsle finns

Med hjälp av laserdata från den nya nationella höjdmodellen (NNH) kan de mest lönsamma områdena för biobränsleuttag identifieras. Blom deltar i ett biobränsleprojekt som leds av Skogforsk, projektet syftar till att visa volym och lokalisering av potentiellt biobränsle.


Blom utvidgar med gatubilder

Blom har nyligen tecknat ett partneravtal med det nederländska företaget CycloMedia om att erbjuda den unika gatuvy-tekniken Cycloramas i Norden.
"Blom är entusiastiska över möjligheten att få denna teknik till Norden och över att kunna lägga gatuperspektivet till våra bildprodukter” säger Rune Haddal försäljningschef på Blom.


Londons Olympiska by 2012 - följ utvecklingen

Den Olympiska byn öster om London är bara en av de platser som inför de Olympiska spelen 2012 genomgår omfattande till- och ombyggnadsarbeten.

Detta en gång förorenade industriområde har under de senaste 3 åren omvandlats till ett Olympiskt centra vilket inkluderar den nya Olympiastadion, Aquatics Centre, VeloPark och de internationella media- och pressbyggnaderna.


Tillgång till höjddata via webbtjänst - först ut är Blom i Danmark

Antalet digitala nationella höjdmodeller med hög noggrannhet ökar. Blom i Danmark har producerat en egen heltäckande nationell markmodell som idag används både hos statliga, kommunala och privata aktörer.Inspire conference
Edinburgh International Conference Centre,
Edinburgh, Scotland
Blom with partner V-City

 
Blom i media
GISCafé: Blom to deliver LiDAR and more for the French National Geographic Institute
Fast Protect: Fast Protect integrates BlomURBEX 3D™
GISCafé: Seeing the wood for the trees
GISCafé: Blom launches Blom3D™
Stadsbyggnad: Ny höjdmodell som hjälp vid klimatkriser


 

Follow Blom_Group on Twitter

Blom, Hammarbacken 6B, 191 49 Sollentuna, Sweden
Tel: 46 8 578 247 00, Fax: 46 8 578 247 01
info.se@blomasa.com