www.blomasa.com | Subscribe | Unsubscribe
Sveriges längst visade TV-program "Efterlyst" använder BlomURBEX™ för att spåra brottslingar

TV-programmet Efterlyst visades första gången på TV3 1990, och är ett program där man efterlyser uppgifter från allmänheten om brott som begåtts. Efterlyst är det längst visade programmet i Svensk TV, man är nu inne på säsong 42 och sitt 21:a år som program. Programidén kom ursprungligen från USA där programmet kallades ”Wanted”. Efterlyst är ett unikt samarbete mellan polisen och Efterlysts reportrar. Programledare var vid starten förre länsåklagaren Brynolf Wendt, 1991 togs programledarskapet över av Hasse Aro vilket han fortfarande innehar.


Kartering av stormfällda skogar i Finland

Finland drabbades hårt av flera stormar förra sommaren. Stora ekonomiska förluster uppstod genom skador på skogen. Stormarna fällde mer än 8 miljoner kubikmeter virke.

Tidigare har skogsbolag inte haft verktyg eller metoder för att kartera områden med stormfälld skog. ”Därför presenterade Blom hur man med hjälp av pixel-korrelering mellan bilder kan kartlägga stormskador. Programmet bidrar till att planering och beslut kan baseras på bättre och mer detaljerad information”, säger Floris Jan Groesz, produktionschef på Blom i Norge.


Kurser i teknik och användning av laserdata genomförda i Norge och Sverige

I nyhetsbrevet från december 2010 planerades kurser i både Norge och Sverige i användning av laserdata vilka nu genomförts.

Blom har använt sig av lasertekniken sedan 1997 och har under dessa år hunnit få mycket erfarenhet som man önskar dela med sig av. “Vi vill att våra kunder skall utnyttja ännu mer av de värden som ligger i dessa data”, säger Helén Rost teknisk chef på Blom i Sverige.


Blom i England vinner Storbritanniens första heltäckande karteringsprojekt av solenergi i stadsmiljö

Bristols Stad har som första lokala myndighet tilldelat Blom i England och deras tyska partner Sun-Area uppdraget att framställa en detaljerad, interaktiv solenergikarta över hela staden.

Kartan kommer att integreras med stadens webbplats för att lokala fastighets- och företagsägare ska kunna ta reda på om deras fastigheter lämpar sig för solceller, PV-paneler eller solvärmepaneler för varmvatten.


3D data för att planera placeringen av vindkraftsturbiner

Digitala terrängmodeller har ett stort antal tillämpningsområden. Ett tämligen nytt område är inom planeringen för placering av vindkraftverk. Många gånger framkallar industrins behov lokalt motstånd.

Dessa motstridiga intressen skapar en intensiv offentlig debatt om lokalisering av vindkraftverk och enskilda turbiner. Här kan digitala terrängmodeller bidra till en visualisering och en visuell analys för att stödja både platsval och beslutsfattande.


Digitalisering för TDC och Syd Energi i Danmark

Sedan slutet av 2001 har Blom i Danmark utfört digitalisering och dokumentation av analogt kabeldata åt den nordiska telefoni- och bredbandsleverantören TDC.

”Vi har under flera år byggt upp en stor yrkesmässig kunskap kring den här specifika digitaliseringern”, säger Niels Verner Pedersen som är avdelningschef vid Blom i Danmark.GIT Exhibition 2011
Jönköping Sweden, Elmia mässan 29-31 mars 2011
Stand A04:09


Geoforum 2011
Radisson Blu Scandinavia hotel Oslo, Norway
Date: 6 april 2011 - 8 april 2011


Blom i media
GIM International: Swedish LiDAR projectFollow Blom_Group on Twitter

Blom, Hammarbacken 6B, 191 49 Sollentuna, Sweden
Tel: 46 8 578 247 00, Fax: 46 8 578 247 01
info.se@blomasa.com