www.blomasa.com | Subscribe | Unsubscribe
Falkenbergs kommun först ut med BlomSTREET™

Falkenbergs kommun är först ut i Sverige med att använda den nya gatuvytekniken BlomSTREET. ”Vi tänker i första hand göra inventeringar och mätningar av skyltar och utrustning i gatumiljön, säger Christopher Enckell som är GIS-samordnare på Falkenbergs kommun. ”Här kommer webbklientens mätverktyg väl till pass”, säger Enckell.

Skogsägarna Mellanskog testar laserbilder med skoglig information

Ur laserdata från den Nya Nationella Höjdmodellen (NNH) går det att skapa bilder baserade enbart på laserreturernas egenskaper. Sådana bilder ger en tydlig och lättolkad information om terräng, infrastruktur och vegetation. Skogsägarna Mellanskog har valt Blom Sweden som leverantör av olika laserbilder i ett pilotprojekt för att testa dess nytta i verksamheten.
Färgbilder, IR-bilder, stereo-övertäckning, laserskanning
– allt i en flygning!


Frågan om man ska välja laserskanning eller stereokartering behöver inte ställas längre. Med Bloms Topeye-system kan högupplöst laserdata och högupplösta bilder samlas in med hög precision och effektivitet. Systemet är i ständig utveckling och nu introduceras både en ny laserskanner och en ny digital kamera för högre prestanda och utökade möjligheter.


Betydande utveckling vid framställning av 3D-modeller och sanna ortofoton från flygbilder

Den senaste tidens teknologiska utveckling gör det möjligt att producera nya och imponerande kartdata från flygbilder med stort överlapp. Kommunerna Bergen, Oslo och Trondheim i Norge har redan erhållit sanna ortofoton från den sortens flygningar.


Blom använder obemannade flygsystem (Unmanned Aircraft System UAS) för kartering

Bloms kapacitet när det gäller kartering och fjärranalys i projekt över större areor, vanligen från några km2 upp till tusentals km2, är välkänd. ”Med våra obemannade flygsystem (UAS) erbjuder vi liknande produkter och tjänster men för projekt över mindre ytor” säger Håkon Andresen, Managing Director Blom Nordic.

Konvertering av Tele Greenlands telekabelnät

Blom utför en omfattande digitalisering av Tele Greenlands ledningsnät från gammalt analogt informationsmaterial. ”Äntligen hittade vi en entreprenör som hade modet att inleda det svåra och krävande jobbet att tolka och omvandla det analoga materialet till digital form " säger Karin G. Nielsen, kontorschef på Tele Greenland.


Geoinfo 2011
3-5 oktober 2011, Uppsala

Värderings- och Lantmäteri-Dagarna
19-20 oktober 2011, Stockholm

Novapoint
1-2 november 2011, Stockholm

Kortdage 2011
16-18 november 2011, Kolding Danmark

Esri European User Confer- ence
Oktober 26-28, 2011 Madrid Spanien
 
Blom i media
Hegnar: Blom-datter lander avtale
GISCafé: BlomWEB™ 2.0 released
GISCafé: BlomDESKTOP™ 2.0 released

GISCafé: Blom UK takes personalised arial imagery of Glastonbury festival
GISCafé: Bluesky Release Stunning Photomap of Glastonbury Festival
GISCafé: Ordnance Survey contract completed by Blom
GISCafé: Blom3D™ - The largest catalog of 3D city models in the world
GISCafé: Seeing the wood for the trees – Greater LiDAR capacity for UK forestry
GISCafé: Introducing BlomMETRO™ - Sharpest aerial photography available
Dagens Nyheter: Sverige kartläggs på höjden


 
Blom Group Broschyr | BlomWEB™ | BlomDESKTOP™ | BlomSTREET™ | BlomURBEX 3D™

Follow Blom_Group on Twitter

Blom, Hammarbacken 6B, 191 49 Sollentuna, Sweden
Tel: 46 8 578 247 00, Fax: 46 8 578 247 01
info.se@blomasa.com