www.blomasa.com | Subscribe | Unsubscribe
Bergvik Skog – bruk av Blom Lidar gjør det raskt og enkelt å ta avgjørelser

Beregning av skogvariable med laserdata har tatt av i Sverige! Blom leverer kartlegging av skogtilstand til blant andre Bergvik Skog, et foregangsselskap når det gjelder bruk av moderne fjernanalyse. I tillegg til produksjon og ferdigstillelse av tradisjonelle kart fra eksisterende laserdata og flybilder, gjennomfører Blom også store mengder datainnsamling, blant annet til NNH-prosjektet i Sverige.


Blom-tjenester til gruvedrift og bergverk

Bergverksdrift er en viktig økonomisk faktor i Norden. Det er flere eksisterende anlegg, og gjøres stadig nye funn. Næringen er i behov av langsiktige investeringer, men også grundige studier av eventuelle miljøkonsekvenser og risiko.


Visualisering av laserdata

Etter at laserdata er samlet inn er fokuset alltid å bruke disse som et solid og nøyaktig grunnlag for prosjektering av bygg, konstruksjoner og infrastruktur, eller for å genere høydekurver. Dette er selvsagt en utmerket måte å nyttegjøre seg disse dataene på, men de har også andre muligheter som kan gi tilleggsverdi for denne investeringen.


Blom tilbyr tjenester for å forbedre kvaliteten i kart og laserdata

Gjennom mange års erfaring har Blom utviklet stor kompetanse innen gjennomgang og forbedring av kvaliteten i kartdata basert på flyfoto og laserdata.

Blom tilbyr denne ekspertisen til sine kunder og partnere. Tjenesten vi tilbyr sikrer kvalitetsgjennomgang og kontroll av kartdata basert på flybilder. Vi tilbyr også analyser, kontroll og sammenslåing av ulike datasett samlet inn ved hjelp av laserdata (samkopiering).
Denne tjenesten vil typisk være nyttig for kunder som trenger å slå sammen datasett fra ulike laserprosjekter, samlet inn på ulike tidspunkt, til et homogent datasett.

Red Eléctrica de España velger Blom som leverandør av geografisk informasjon for vedlikehold og teknisk drift av kraftnett

Red Electrica de España, SA (REE), som drifter og vedlikeholder hovedkraftnettet i Spania, har valgt Blom til å levere flere prosjekter relatert til kraftlinjeutbygging og vedlikehold. REE sysselsetter 1800 personer og hadde i 2011 en omsetning på 1,6 milliarder Euro. Selskapets overføringsnett består av mer enn 40.100 kilometer med kraftlinjer.


Bristol Water sparer tid og penger med innovativ flyfoto-løsning fra Blom

Blom har ferdigstilt nok et flyfotograferings-prosjekt for Bristol Water. Etter det vellykkede prosjektet de gjorde for Bristol Water i 2011, ble Blom tildelt oppdraget med å utføre datafangst for et viktig vannprosjekt i nærheten av Frome, Somerset.


Godt råd

“Multiray photogrammetry”, “dense matching“ og “single pixel correlation" er alle populære engelske uttrykk som brukes for å beskrive den spennende utviklingen innenfor fotogrammetrifaget. Navnene betyr alle det samme, nemlig automatisk å måle veldig tett med punkter i flybilder. Resultatet kan kalles en fotogrammetrisk punktsky. En fotogrammetrisk punktsky har mange likheter med en punktsky fra laserskanning.


GIT 2013
19-21 Mars, Elmia, Jönköping, Sverige

Geomatikkdager
14. – 15. januar, Quality Spa & Resort Norefjell

Geomatikkdagene 2013
12-14 Mars, Thon Hotel Arena, Lillestrøm
 
Blom i media

GIM: Pilot Panorama Technology Project for Norwegian Roads
GIM: Italy's Aerial Imagery Archive Re-launched
Geoconnexion: Blom to map and monitor coastal stretches in France
Geoconnexion: Large-scale water infrastructure project chooses Blom
Geoconnexion: Blom assist in emergency response
Geoconnexion: Olympic Performer
Geoconnexion: The City of Malmö creates new opportunities with BlomSTREET™


Blom Product Brochures | Blom Case Studies | YouTube

Follow Blom_Group on Twitter

BLOM, Drammensveien 165, 0277 Oslo, Norway
Tel: 47 23 25 45 00, Fax: 47 23 25 45 01
info.no@blomasa.com