www.blomasa.com | Subscribe | Unsubscribe
Bergvik – kartläggning av skogsinnehav med laserdata

De skogliga tillämpningarna med laserdata har tagit fart i Sverige. Blom levererar skoglig kartläggning till bland annat Bergvik Skog som är en framstående användare av modern fjärranalys. Förutom framställning av kartmaterial från befintliga laserdata och flygbilder utför Blom också datainsamling.


Återkommande datainsamling vid gruvdrift

Gruvdrift och gruvbrytning är en viktig del av de nordiska ländernas ekonomi. Det finns många gruvor och ett antal nya fyndigheter. De nya gruvorna beräknas skapa många nya jobb, tillväxt och exportmöjligheter, inte minst i Norrland.


Clemens Kraft – visualisering i 3D av vattenkraftsanläggning

Laserdata används alltmer för planering och visualisering vid olika typer av infrastrukturprojekt som vägar, järnvägar, broar, tunnlar, byggnationer av kraftverk och andra stora konstruktioner. Olika följdprodukter, som traditionella höjdkurvor, används fortfarande för att visualisera terrängvariationer men det blir allt vanligare med att istället använda punktmolnet på ett mer avancerat sätt. Detta ger en snabb, noggrann och kostnadseffektiv metod för visualisering i 3D.

Översyn och kvalitetskontroll av befintliga kartdata, flygbilder och laserdata.

Blom hjälper kunder som är ägare av geografiskt information men som är osäker på kvalité, fullständighet och omfattning på sina geografiska databaser med en översyn och kvalitetskontroll.


Red Eléctrica i Spanien effektiviserar sitt underhållsarbete av kraftledningar

Blom har i flera omfattande projekt för REE samlat in högupplösta laserdata och flygbilder för att effektivt kunna analysera underhållsbehovet kring REEs kraftledningar.


Bristol Water spar tid och pengar med inovativa lösningar från Blom

Blom har precis avslutat ytterligare en flygfotografering på uppdrag av Bristol Water i England. För att uppfylla Bristol Waters önskemål samlade Blom in flygbilder med 3 cm upplösning. Nol Vincent, produktchef på Bristol Water ser stora besparingar med flygbilderna. ”Den här metoden har inneburit besparingar i både tid och pengar jämfört med traditionell topografisk mätning i fält”.


Månadens Tips!

Inom programvaruområdet kopplat till modern fotogrammetri sker stora tekniska förbättringar inför 2013. Nästa år kommer bland annat möjligheten att skapa fotogrammetriska DSM-modeller (digitala ytmodeller), SANNA ORTOFOTON och 3D-modeller att förbättras betydligt inom den moderna fotogrammetrin.

Vi vill därför påminna om att insamlingen av flygbilder då också behöver anpassas för att kunna nyttja dessa nya förbättrade möjligheter. I detta specifika fall behöver övertäckningen mellan flygbilderna ökas vid insamling.


GIT 2013
19-21 Mars, Elmia, Jönköping, Sverige

Geomatikkdager
14 - 15 januari, Quality Spa & Resort Norefjell, Norge

Geomatikkdagene 2013
12-14 Mars, Thon Hotel Arena, Lillestrøm, Norge
 
Blom i media

GIM: Pilot Panorama Technology Project for Norwegian Roads
GIM: Italy's Aerial Imagery Archive Re-launched
Geoconnexion: Blom to map and monitor coastal stretches in France
Geoconnexion: Large-scale water infrastructure project chooses Blom
Geoconnexion: Blom assist in emergency response
Geoconnexion: Olympic Performer
Geoconnexion: The City of Malmö creates new opportunities with BlomSTREET™
 
Blom Product Brochures | Blom Case Studies | YouTube

Follow Blom_Group on Twitter

BLOM, Hammarbacken 6B, 191 49 Sollentuna, Sweden
Tel: 08-578 247 00, Fax: 08-578 247 01
info.se@blomasa.com