www.blomasa.com | Subscribe | Unsubscribe
Editering av laserdata

Blom har mange års erfaring i produksjon av kvalitetssikrede høydemodeller basert på laserdata. I de aller fleste leveranser foretas en manuell editering hvor den automatiske klassifiseringen blir vurdert og korrigert for å sikre at det ikke er feil i det endelige produktet. Ved klassifisering av laserdata avgjøres det hvilke laserpunkter som tilhører bakken og hvilke som tilhører andre objekter, som for eksempel vegetasjon og bygninger. Siden de klassifiserte bakkepunktene utgjør selve grunnlaget for høydemodeller er det viktig at klassifiseringene er nøye kontrollert.


Bruk av laserdata i infrastrukturprojekt

Innenfor segmentet infrastruktur har etterspørselen økt etter kvalitetssikrede laserdata. Markedet har oppdaget gevinstene med både å benytte allerede eksisterende laserda, og bestille ny prosjekttilpasset laserskanning med høy kvalitet, for planlegging, utbygning og vedlikehold. –Man snakker ikke bare om reduserte kostnader, men også om muligheten til å konstruere sikrere og mer holdbare løsninger ut fra nøyaktig geografisk grunnlag, sier Henrik Åquist,leder av Blom sin virksomhet i Sverige.


Pågående skogprosjekt i Canada

Det samlede arealet med produktiv skog i Canada dekker med enn 290 millioner hektar. Dette er mer enn fem ganger det samlede skogarealet i Norge, Sverige og Finland til sammen. Utvikling og bruk av fjernmålingsteknikker som laser til skoginventering er et utmerket verktøy i et slikt marked. I 2010 signerte Blom en partneravtale med det canadiske selskapet Tesera Systems. Formålet med dette samarbeidet er å produsere bedre skogbruksplaner basert på fjernmålingsteknikker og utvikle verktøy for endringsanalyse over større landskapsområder.


BlomURBEX ™ integrert i flere nye Geografiske Informasjonssystemer

Per i dag er over 1000 byer fotografert med skråbilde teknologien BlomOBLIQUE™, og ligger lastet opp og tilgjengelige på geoserveren BlomURBEX ™. Disse bildene er svært nyttige til for eksempel behandling av byggesaker, skaffe seg detaljert oversikt over et område, trafikkplanlegging, håndtering av parker, miljømessig overvåking osv.


Tekis Träffen 2012
Velkommen til å besøke oss på Tekis Träffen 15.-16. oktober 2012, Clarion Hotel Stockholm

Intergeo 2012
Velkommen til å besøke oss i hall 7, monter 07 på Intergeo 9.-11. oktober 2012, Hannover, Tyskland

EXPO APA 2012
11.-13. juni 2012, Bukarest, Romania

Bentley Systems og Terrasolid
inviterer til høyaktuelt seminar den 11.juni i Göteborg!
 
Hjelp oss til å bli flinkere - vinn en navigator fra TomTom!
Svar på spørsmålene i denne linken...

Blom i media

Cisionwire: Hexagon acquires minority stake in Blom ASA
GISCafé: Storm damage in Finland documented by digital aerial photos from Blom
GISCafé: Blom successfully delivers laserscanning survey for railway development
GISCafé: Bluesky Blom Partnership Delivers Unique Aerial Images Online
GISCafé: TomTom Expands Blom Partnership to Get Europe Moving Again


 Blom støtter den XXII Nordiske landmålerkongress i Oslo, 19. – 22. september 2012. Programmet fokus-erer på tidsaktuelle tema som moderne kartlegging, 3D og BIM, infrastruktur i undergrunnen og land-måleren som ekspert på å håndtere eiendomstvister. Ytterligere informasjon og detaljert program finnes på www.kongress2012.njkf.no


Blom Product Brochures | Blom Case Studies

Follow Blom_Group on Twitter

BLOM, Drammensveien 165, 0277 Oslo, Norway
Tel: 47 23 25 45 00, Fax: 47 23 25 45 01
info.no@blomasa.com