www.blomasa.com | Subscribe | Unsubscribe
Nye muligheter med Street View-teknologi i Malmø by

Malmø sentrum har siden våren 2012 benyttet Street View-teknologi i BlomSTREET™. Hele Malmø by ble fotografert av Blom i slutten av 2011, og bildebiblioteket av Malmø inneholder i dag mer enn 300 000 gatebilder.

"I dag er det hovedsakelig byplanleggings-kontoret og samferdselsavdelingen som bruker bildene i sine virksomheter, men vi ser at alle avdelinger kan dra nytte av bildene", sier Allan Almqvist, byingeniør for Malmö.


BlomSTREET™ pilotprosjekt med Statens vegvesen

Blom fotograferte i sommer vegstrekningen Ålen – Haltdalen langs Rv. 30 og deler av Trondheim sentrum som del av et pilotprosjekt for Statens vegvesen. BlomSTREET 360 grader panoramabildeteknologi ble benyttet og fotograferingen foregikk over tre dager i juni.


Et innblikk i Bloms Rotor Wing LiDAR-aktiviteter

Blom har lang og omfattende erfaring med flybåren laserskanning (LiDAR). Som ledende aktør innen LiDAR-teknologi er Blom leverandør av data som samles inn ved hjelp av både fixed wing (fly )- og rotor wing (helikopter)- systemer.

Vi tok en prat med Matts Olsson, direktør for Bloms rotor wing -tjenester, for å få et innblikk i de helikopterbaserte produktene og tjenestene selskapet leverer til det europeiske markedet.


Vellykket innsamling av flyfoto over Grønland

Blom har gjennomført en vellykket innsamling av data over tre byer på Grønland, til tross for at det er et krevende område å arbeide i. Innsamlingen er et ledd i en fotogrammetrisk kartlegging av området.

Kartleggingen ble bestilt av NIRAS, et internasjonalt konsulentselskap, og vil bli brukt til å oppdatere kartgrunnlaget i regionen.


Blom tilbyr nå Mobile Mapping - laserkartlegging med bil

Blom tilbyr nå Mobile Mapping (bil-laser) i de nordiske land. Systemet er hittil benyttet på en rekke prosjekter i Storbritannia og skal fremover også bli benyttet på prosjekter i Norge, Sverige og Finland.

Les mer...
Blom samler inn flyfoto over de jordskjelvrammede områdene i Italia

Blom har lang tradisjon for å bistå statlige og lokale myndigheter i tilfeller av naturkatastrofer, som jordskjelv, flom, skred og skogbranner. Vi flyr over de berørte områdene for å fange opp hele skadeomfanget, og dataene vi samler inn gjør det mulig å analysere de verst rammede områdene, samt å bygge en helhetlig forståelse av katastrofen.


Intergeo
Välkommen att besöka oss på Intergeo i Hall 7 - G07 9-11 oktober i Hannover,Tyskland.

Novapoint
Välkommen att besöka oss på Novapoint 23-24 Oktober, Clarion Hotel , Göteborg

Tekis Träffen
Välkommen att besöka oss på Tekis Träffen 15-16 Oktober, Clarion Hotell Stockholm

ULI Seminarium
2-3 oktober SLU Uppsala

Kartografiska
18 Oktober Scandic Star hotell Sollentuna

Esri
15-17 Oktober , Oslo Kongressenter, Oslo Norge

Blom i media

GIM: Extension for Oblique Imagery Delivery to Microsoft
GIM: Oblique Aerial Photography Captures Bird’s-eye View of London
GIM: Enhanced GIS Package Featuring Lidar Tools
GIM: High-accuracy Lidar and Flood Model Data for IGN
GeoConnexion: Providing further survey and mapping services for Bristol Water
GisCafé: Cyclomedia’s 360 degree street level imagery now available from Blom
Geoconnexion: Large-scale water infrastructure project chooses Blom


 
Blom Product Brochures | Blom Case Studies

Follow Blom_Group on Twitter

BLOM, Drammensveien 165, 0277 Oslo, Norway
Tel: 47 23 25 45 00, Fax: 47 23 25 45 01
info.no@blomasa.com