Blom leverer fotorealistiske 3D-bymodeller over hele Europa

Blom har mulighet for å produsere fotorealistiske 3D by-modeller direkte fra BlomOBLIQUE- skråbildebibliotekene. På samme måte som Bloms skråbildebibliotek dekker store områder i alle større byer, kan 3D by-modellene enkelt dekke tilsvarende områder.


Blom leverer fotorealistiske 3D-bymodeller over hele Europa
BlomSTREET-gatebilder effektiviserer vedlikeholdsarbeid av vei og gate
BlomSTREET-gatebilder effektiviserer vedlikeholdsarbeid av vei og gate

Blom arbeider med det finske vegvesenet, ELY-sentre (Senter for økonomisk utvikling, transport og miljø), i et pilot-prosjekt for bruk av BlomSTREET-gatebilder til planlegging og vedlikehold av veier. ELY-sentrene for Nord-Østerbotten og Lappland arbeider med et prosjekt som skal fremme regional konkurranseevne og bærekraftig utvikling.


Historiske ortofoto fra Blom gir god dokumentasjon
Historiske ortofoto fra Blom gir god dokumentasjon

Blom erfarer for tiden økt etterspørsel etter historiske ortofoto. I all hovedsak er det kommuner som allerede er i besittelse av historisk bildemateriale som etterspør dette produktet. Bildematerialet som benyttes til produksjon av historiske ortofoto stammer fra skanning av filmruller på Statens sentralarkiv, og ved hjelp av tilgjengelig data gjør Blom Geomatics disse bildene om til historiske ortofoto slik at kunden kan nyttiggjøre seg de gamle bildene.


Punktsky fra laserskanning - et nyttig planleggingsverktøy for infrastruktur-prosjekter

Småkraftverk, vindparker og kraftnett er eksempler på konstruksjoner som ofte er plassert i landlige områder med begrensede kart – og terrengdata tilgjengelig. Dette har ført til økt bruk av laserskanning når planlegging og utforming av et slikt prosjekt igangsettes. Ulike produkter basert på laserdata kan være nyttige verktøy for visualisering av terreng hvor infrastruktur er under utvikling.


Punktsky fra laserskanning - et nyttig planleggingsverktøy for infrastruktur-prosjekter
Agency9 samarbeider med Blom om 3D

Blom og Agency9 skal samarbeide om levering av web-baserte visualiseringsløsninger for 3D. Samarbeidet vil kunne tilby både private selskaper og offentlig sektor nye løsninger for 3D, noe som øker verdien av Bloms 3D-arkiv over byer og tettsteder i Norge, Norden og Europa for øvrig. Agency9 Cityplanner har ferdige applikasjoner som raskt vil kunne muliggjøre publisering og visualisering av 3D-modeller.

Løsningen kan brukes til visning av bygninger og ulike infrastrukturprosjekter. Se http://cityplanneronline.com for mer opplysninger eller kontakt Blom.


 
3D-modellering reduserer ekstrakostnader i vei-prosjekter med 5 – 20 prosent

Teknisk Ukeblad publiserte 6. november 2013 en artikkel av Joahcim Seehusen om bruk av 3D-modellering i vei-prosjekter og hvordan dette kan redusere antall endringer og feil betydelig. Det ble i artikkelen henvist til analyser som viser at 3D-modellering av vei-prosjekter reduserer ekstrakostnader med 20 til 5 prosent.

Her kan du lese hele artikkelen->>

 
God jul og godt nyttår

Vi ønsker å takke våre kunder og partnere for godt samarbeid og mange spennende prosjekter i 2013 
Lokale geomatikkdager Norefjell
13-14. Januar 2014. Quality Spa & resort, Norefjell, Norge

Lokale kartdager Hedmark og Oppland
22-23. Januar 2014. Rica Strand hotell, Gjøvik,Norge

Esri UC 2014
5-7. Februar 2014.
Clarion Royal Christiania Hotel, Oslo, Norway


Geomatikkdagene 2014
Geomatikkdagene 2014
1-3. April 2014.
Rica Hell Hotell, Stjørdal, Norge


GIT 2014
GIT 2014
18-20. Mars, 2014. Elmia, Jönköping, Sverige
 

Follow Blom_Group on Twitter

BLOM, Drammensveien 165, 0277 Oslo, Norway
Tel: 47 23 25 45 00, Fax: 47 23 25 45 01
info.no@blomasa.com