www.blomasa.com | Subscribe | Unsubscribe
Intrångsersättning enligt skogsnormen

Blom har på uppdrag av Trafikverket genomfört en inventering längs kraftledningar för att hitta träd som riskerar att falla över ledningarna. De aktuella kraftledningarna försörjer det svenska järnvägsnätet med el. Samtliga träd som inom 8 års tillväxt kan falla på kraftledningen har identifierats och ersättningsberäknats enligt gällande skogsnorm. Inventeringen görs helt utifrån en helikopterbaserad laserskanning och flygfotografering.


Unika flygbilder insamlade av översvämmade områden i Norge
Unika flygbilder insamlade av översvämmade områden i Norge

Nyhetsrapporteringen i Norge har den senaste tiden berättat att årets vårflod och översvämningar kommer vara omfattande och att vattenmängderna riskerar sprida sig nedför floderna och nå mer centrala områden. För att dokumentera skadorna och omfattningen av översvämningarna har Blom flygfotograferat de drabbade områdena.


Laserskanning från helikopter resulterar i bättre kontroll och genomförande av vägprojekt

Statens Vegvesen i Norge bygger för närvarande en fyrfilig motorväg (E 16) från Kløfta till Kongsvinger. Sträckan är ca 60 km lång och är en hårt trafikerad länk i den tredje viktigaste vägförbindelsen mellan Norge och Sverige.

Stavanger kommun använder BlomSTREET ™ för att minska antalet fältbesök

BlomSTREET™ är 360-graders gatubilder insamlade och fotograferade via en specialutrustad bil. BlomSTREET bilderna lagras i molnet och nås av användarna via en webbaserad tjänst. Användaren behöver inte bekymra sig om datalagring och installation när nya bilder fotograferas och når alla sina gatubilder via sin webbrowser.

Vegetationsanalys från flygfoto under lågspänningsnät

Röjning av vegetation är en viktig verksamhet för att garantera en säker elförsörjning i lokalnätet. Vegetationsröjning sker med jämna intervall enligt ett schema. Det är en uppgift som kräver stora resurser och arbetsinsatser.

Ofta finns behov av omfattande översyn som utförs antingen av kraftbolagen själva eller med hjälp av underleverantörer. För att underlätta arbetet med att göra röjningsplanering har Blom etablerat en enkel metod för vegetationskartläggning med hjälp av flygbilder.
Ny Blom3D™ modell över Oslo

Blom har producerat en ny Blom3D-modell över Oslo som täcker ca 100 km2 av staden. 3D-byggnaderna är modellerade med detaljerade takkonstruktioner. För drapering av fasader och tak har Bloms uppdaterade snedbilder använts.

Bloms uppdaterade 3D-erbjudande – nya format och funktioner

Samtidigt som vi människor lever och rör oss i tre dimensioner har kartografer i alla tider presenterat verkligheten i två dimensioner – via kartan. Olika tekniker har använts för att beskriva den tredje dimensionen. Konturlinjer är ett vanligt sätt att representera höjder, skuggor är en annan. Med modern teknik finn nu nya möjligheter att visualisera våra tre dimensioner via tvådimensionella medier. Blom erbjuder en mängd produkter baserade på de tre dimensionerna.
Tekis Träffen 2013
14-15 October 2013 Stockholm Sweden

GIS Expo
Finnish GIS Expo 5.-6.11.2013, Helsinki Finland

New Case Study

Powerline Planning


New Case Study

Aerial survey for the Stafford to Crewe line expansion


Blom i media

GISCafé: HS2 steams ahead with Blom’s high-accuracy aerial surveys


Blom Product Brochures | Blom Case Studies | YouTube

Follow Blom_Group on Twitter

BLOM, Hammarbacken 6B, 191 49 Sollentuna, Sweden
Tel: 08-578 247 00, Fax: 08-578 247 01
info.se@blomasa.com