www.blomasa.com | Subscribe | Unsubscribe
Stavanger kommune tar i bruk BlomSTREET™

BlomSTREET™ er geografisk nøyaktige 360-graders panoramabilder fotografert fra gatenivå med egenskaper og brukerløsninger tilpasset de profesjonelle geodata- miljøene.


BlomSTREET™ gatevisningsbilder for inventering av sykkelfelt

Mange kommuner ser at vel utformede sykkelstier spiller en viktig rolle i vårt kontinuerlige arbeid med å legge til rette for et bærekraftig samfunn. For å redusere antallet bilturer må det være attraktivt å velge andre former for transport. Sykkelstiene våre må derfor være hensiktsmessige, trygge og sikre. "BlomSTREET™ bilder er et utmerket valg for å kontrollere og administrere gang- og sykkelstier. Gatenivå-bilder er spesielt velegnet for bruk til identifisering, måling og vurdering av mobilitet i kommunens sykkelnett", sier Bodil Sundberg, Nordic Marketing Manager i Blom.


Kartlegging og volumberegning av grusressurser og annen løsmasse

Grus og annen løsmasse er viktige ressurser som brukes til mye innenfor infrastrukturutbygging. Det er mange hensyn, særlig innenfor miljø, som må tas i betraktning. Det må gjøres en detaljert planlegging av mengder, gravedybder og landskapstilpasning, og planen må godkjennes hos myndighetene.


Bruk av høyoppløselig laserskanning og stereokartlegging i infrastrukturprosjekter

I 2012 introduserte Blom det nye LiDAR-systemet der høyoppløselig laserskanning kombineres med høyoppløselig flyfotografering med stereodekning. I Norden ble systemet flittig brukt til kartlegging av infrastruktur som veier, jernbane og kraftledninger i året som gikk. Erfaring fra en rekke prosjekter har nå vist at de forbedrede egenskapene ved systemet har resultert i de nye mulighetene man forventet.


Hvordan nødetater bruker kartdata til å redde liv

Blant nødetater som politiet, ambulansetjenesten og brann- og redningsetaten ser man økende fokus på bruk av GIS (Geographic Information Systems), og avanserte kartdata gir nødetatene umiddelbar tilgang til livreddende informasjon. Moderne kartdata tillater oss ikke bare å få detaljert oversikt over et område, men også å gjøre målinger og legge inn kommentarer direkte i dataene.


Planer om å bestille BlomSTREET™-bilder i 2013?
Blom begynner innsamlingen av 2013-dataene i disse dager


Hvis du tenker på å legge inn en ordre på våre geo-refererte bilder tatt fra gatenivå, BlomSTREET™, i løpet av 2013, får du her en liten påminnelse om å bestille dataene dine i løpet av våren. Bildeinnsamlingen i de sørlige delene av Norge, Sverige og Finland starter nemlig i begynnelsen av april.


GIT 2013
19-21 Mars, Elmia, Jönköping, Sverige

 


New Case Study

BlomSTREET - Bikepath inventory


New Sales sheet

Sales sheet Rotor Wing LiDAR


New Case Study

Remote Sensing for Pits and Waste Facilities


 Geotechnical assessment of railway embankment and slopes
New Case Study

Case Study Geotechnical assessment of railway embankment and slopes


Blom i media

Geoconnexion: City of Malmö creates new opportunities with BlomSTREET™
Geoconnexion: Aerial photography successfully captured in Greenland
Geoconnexion: Blom To Shine Light On Vegetation Interference On Power Lines
Geoconnexion: Red Eléctrica chooses Blom to Improve Engineering Operations
Geoconnexion: Norwegian Public Roads Administration commissions BlomSTREET™
Geoconnexion: Bristol Water save time and money with solutions from Blom


 
Blom Product Brochures | Blom Case Studies | YouTube

Follow Blom_Group on Twitter

BLOM, Drammensveien 165, 0277 Oslo, Norway
Tel: 47 23 25 45 00, Fax: 47 23 25 45 01
info.no@blomasa.com