www.blomasa.com | Subscribe | Unsubscribe
BlomSTREET™ användbara bilder för inventering av cykelbanor

Många kommuner ser att välplanerade cykelbanor spelar en viktig roll i strävan efter ett hållbart samhälle. För att bilresorna skall minska måste det vara attraktivt att välja andra färdmedel. De cykelbanor som finns måste därför vara ändamålsenliga, trygga och säkra. ”Våra gatubilder BlomSTREET™ går utmärkt att samla in på gång- och cykelvägar. Gatubilderna är lämpliga för användning vid inventering, mätning och bedömning av framkomlighet i kommunens cykelnät”, säger Bodil Sundberg, Nordisk Marknadschef på Blom.


Inventering och volymberäkning av deponier

Volymberäkningar av grus och annat fyllnadsmaterial kan levereras av Blom och är baserade på insamling av geografisk data från luftburna sensorer. Eftersom all datainsamling utförs från luften påverkas inte verksamheten på anläggningen av insamlingen. För deponiägarna innebär det inga ekonomiska bortfall på grund av stillestånd i produktionen.


Högupplöst laserskanning och stereokartering i infrastrukturprojekt

Inför säsongen 2012 introducerade Blom det senaste Topeye-systemet där man utvecklat ett system med en kombination av högupplöst laserskanning och högupplöst flygfotografering med stereoövertäckning. Systemet användes flitigt i Norden under 2012 inom infrastruktur såsom vägar, järnvägar och kraftledningar. Det nya systemets bättre prestanda gav de utökade möjligheter man hade hoppats på vilket har kunnat verifieras i en rad projekt.


Förbättrade insatser i nödsituationer med hjälp av geografiska data

Geografiska informationssystem (GIS) används allt oftare av akut- och räddningstjänster. Avancerad GIS ger räddningstjänsten omedelbar tillgång till kraftfull, livräddande information. Dessutom ger det möjlighet att visa, mäta och kommentera, och därmed ge ett idealiskt verktyg för nödsituationer, insatsplanering och till rapportunderlag. Geografiskt refererade bild- och kartdata öppnar möjligheter för bättre planering av verksamheter och effektivare arbete i fält.


Funderar du på att beställa BlomSTREET™? Blom börjar insamlingen igen i april 2013

Om du funderar på att beställa gatubilderna BlomSTREET™ under 2013, kommer här en liten påminnelse om att beställa ditt data under våren och försommaren 2013. Insamlingssäsongen startar i april i de södra delarna av Sverige, Finland och Norge.


GIT 2013
19-21 Mars, Elmia, Jönköping, Sverige

 
Nytt produktblad

BlomSTREET™ - vid inventering av cykel-banor


Nytt produktblad

Helikopterbaserad laserskanning


Nytt produktblad

Volymberäkning av täckter och deponier


Nytt produktblad

Järnvägsinventering med hjälp av helikopterbaserad laserskanning och bilder


Blom i media

Geoconnexion: City of Malmö creates new opportunities with BlomSTREET™
Geoconnexion: Aerial photography successfully captured in Greenland
Geoconnexion: Blom To Shine Light On Vegetation Interference On Power Lines
Geoconnexion: Red Eléctrica chooses Blom to Improve Engineering Operations
Geoconnexion: Norwegian Public Roads Administration commissions BlomSTREET™
Geoconnexion: Bristol Water save time and money with solutions from Blom


 
Blom Product Brochures | Blom Case Studies | YouTube

Follow Blom_Group on Twitter

BLOM, Hammarbacken 6B, 191 49 Sollentuna, Sweden
Tel: 08-578 247 00, Fax: 08-578 247 01
info.se@blomasa.com