Bruk av Bloms 3D modell for visualisering av utsikt i nytt boligbyggeprosjekt
Bruk av Bloms 3D modell for visualisering av utsikt i nytt boligbyggeprosjekt

Blom har levert en spennende 3D modell til det store boligprosjektet Grefsen stasjon i Oslo. Prosjektet er levert sammen med Sigthline. Grefsen stasjon er et stort nytt boligprosjekt nord i Oslo hvor det vil bli bygd mange hundre nye leiligheter.


Analyse av veistandard ved hjelp av BlomSTREET

Gatebildene til BlomSTREET gjør det mulig å foreta en tilstandsanalyse av veikvaliteten fra kontorpulten. Dette er en meget kostnadseffektiv måte å gjennomføre en tilstandsanalyse på.


Analyse av veistandard ved hjelp av BlomSTREET
Stockholm i 3D
Stockholm i 3D

I 2013 vant Blom et stort nytt 3D prosjekt for Stockholm by. Oppgaven var å produsere en foto-realistisk 3D modell over Stockholm. Modellen dekker et areal på 500km2 og skal brukes til en rekke ulike formål.


BlomOblique bidrar til effektiv saksbehandling i kommuner

Blom har levert skråbilder (BlomOblique) siden 2006. Blant Bloms kunder er det ett stort antall kommuner. Kommunene bruker skråbildene i sine daglige gjøremål. Løsningen bidrar til å øke effektiviteten og bedre servicen til kunder og beboere i kommunene. Vi vil gjerne få presentere noen typiske områder hvor kommuner ser store fordeler av å bruke skråbilder med en web basert innsynsløsning fra Blom.


BlomOblique bidrar til effektiv saksbehandling i kommuner
Position 2015
Position 2015
17-19 Mars 2015
Stockholmsmässan, Stockholm Sweden


 
Follow Blom_Group on Twitter

BLOM, Drammensveien 165, 0277 Oslo, Norway
Tel: 47 23 25 45 00
info.no@blomasa.com