Bruk av BlomSTREET i Drammen Kommune

Drammen Kommune har gjennomgått en stor omstilling og forandring i løpet av siste 10 år. Fra å være et travelt trafikk-knutepunkt, er byen i dag forvandlet til en spennende by med god tilgjengelighet, felles byrom og gode offentlige kommunikasjoner. Snuoperasjonen har innebåret å ruste opp sentrum og styrke byens omdømme. Sentrale elementer i visjonen er marka, elva og fjorden.


Bruk av BlomSTREET i Drammen Kommune
Løsninger for visualisering av bygg- og infrastrukturprosjekter
Løsninger for visualisering av bygg- og infrastrukturprosjekter

Blom tilbyr en rekke ulike løsninger for planlegging og visualisering av prosjekter knyttet til bygg og infrastruktur.


BlomSTREET – en løsning for profesjonelle brukere

Mange bruker i dag gatebilder fra internett til en rekke ulike formål. Dette er en tjeneste som er rettet inn mot konsumentmarkedet og gir stor nytte og verdi til enklere oppgaver. For profesjonelle brukere med et sterkt behov for nøyaktig og presise data er det en rekke fordeler å ta i bruk Bloms gatebilde-tjeneste, BlomSTREET™.


BlomSTREET – en løsning for profesjonelle brukere
Ny BlomURBEX™-integrasjon - JavaScript API 6.0

Blom er en av Europas største leverandører av geografisk informasjon og tilbyr både data fra vårt arkiv og innhenting av nye data basert på kundespesifikke behov. Det omfattende arkivet av datamodeller tilbys levert både offline og online samt på ulike formater og standarder.


Ny BlomURBEX™-integrasjon  - JavaScript API 6.0
Tornator og Blom styrker samarbeidet knyttet til tjenester for skogbruk
Tornator og Blom styrker samarbeidet knyttet til tjenester for skogbruk

Tornator Oy og Bloms finske datterselskap, Blom Kartta, har inngått en avtale om et omfattende samarbeid knyttet til skoginventering basert på fjernanalyse. Prosjektet omfatter rundt 200 000 hektar skog i ulike deler av Finland, eid av Tornator. Prosjektet omfatter datainnsamling med flyfoto og laserskanning i tillegg til skoganalyser og beregninger.
Follow Blom_Group on Twitter

BLOM, Drammensveien 165, 0277 Oslo, Norway
Tel: 47 23 25 45 00
info.no@blomasa.com