BlomSTREET™ – gatuvybilder för professionella användare

Just nu är vi mitt inne i insamlingssäsongen i de nordiska länderna av Bloms gatuvybilder för professionellt bruk, BlomSTREET™. Fler och fler kommunkunder ser fördelarna och nyttorna med BlomSTREET™ och hur användning av tjänsten medför ett mycket effektivare sätt att jobba inom en kommuns olika förvaltningar. Förprofessionella användare, med ett stort behov av verksamhetskritisk, färskt uppdaterad och geografisk noggrann data finns det ett flertal avgörande fördelar att jobba med Bloms gatuvybilder – BlomSTREET™.


BlomSTREET – gatuvybilder för professionella användare
Visualisering för bygg-och infrastrukturprojekt
Visualisering för bygg-och infrastrukturprojekt

Blom erbjuder en rad olika lösningar för planering och visualisering av stadsbyggnads- och infrastrukturprojekt. Blom levererar detaljerade sned- och lodbildsbibliotek samt 3D-modeller och terrängmodeller för att enkelt kunna visualisera befintliga miljöer.


Användning av BlomSTREET i Drammen kommun i Norge


Drammen kommun har genomgått en stor förändring under de senaste 10 åren. Från att ha varit en stor genofartskommun har staden nu förvandlats till en plats med goda allmänna kommunikationer där man återupplivat stadens centrum genom att förstärka skogen, älven och fjordens plats i staden.


Användning av BlomSTREET i Drammen kommun i Norge
Mobila möjligheter i kommande API - BlomURBEX JavaScript API 6.0

Snedbilder (BlomOBLIQUE), ortofoton (BlomORTHO och BlomHISTORICAL) och 3D-datamodeller (Blom3D) kan idag levereras både off-line och on-line till en mängd olika plattformar och GIS-verktyg.
I nästa release av online API:et, JavaScript API 6.0 kommer det ges möjlighet att få tillgång till data även via mobila plattformar.


Mobila möjligheter i kommande API - BlomURBEX JavaScript API 6.0

Follow Blom_Group on Twitter

BLOM, Hammarbacken 6B, 191 49 Sollentuna, Sweden
Tel: 08-578 247 00, Fax: 08-578 247 01
info.se@blomasa.com