Asker Kommune effektiviserer saksbehandling gjennom bruk av Bloms skråbilder

Østlandsområdet i Norge har de siste år opplevd sterk befolkningsvekst. Dette har satt press på mange av kommunenes etater. Det opereres med ulike vekstprognoser, men det forventes at hele det sentrale Østlandet vil fortsette å vokse sterkt de neste årene.


Asker Kommune effektiviserer saksbehandling gjennom bruk av Bloms skråbilder
Sesong for innsamling av BlomSTREET-bilder er snart i gang!
Sesong for innsamling av BlomSTREET-bilder er snart i gang!

En ny BlomSTREET-sesong er rett rundt hjørnet. Det er nå på tide å bestille BlomSTREET-data for 2014. Vurderer du å bestille Bloms gatebilder for 2014 er det på tide med en liten påminnelse. I de sørlige deler av Norge, Sverige og Finland begynner innsamlingen av bildene allerede i april.


Avansert korridorkartlegging fra Blom
Avansert korridorkartlegging fra Blom

Blom har i mange år levert tjenester for kartlegging av «korridorer» for segmenter som energinett, vei og infrastruktur, jernbane etc. En korridorkartlegging inneholder vanligvis tjenester som LiDAR-datafangst, ortofoto, 3D-modellering og vegetasjonsanalyser. Formålet med kartleggingen kan variere, men det brukes enten til planlegging av ny korridor, gjennomføring av et byggeprosjekt eller for vedlikehold og inspeksjon av eksisterende anlegg.


Blom bistår SCA med å registrere stormfelt skog i Sverige

I midten av november 2013 ble sentrale og nordlige Sverige rammet av stormen Hilde. Hele 3,5 millioner kubikkmeter skog ble felt av stormen. Skogeiere hadde knapt rukket å registrere ødelagte områder før en enda sterkere storm traff området på ny. Stormen Ivar kom med stor kraft inn over områdene natten mellom 12. og 13. desember, og felte ytterligere 8 millioner kubikkmeter tømmerskog.


Blom bistår SCA med å registrere stormfelt skog i Sverige
Blom GIS Plug-ins guide – ArcGIS

In another of our useful guides on getting the most out of Blom’s products and applications; today we’re going to take a look at the BlomURBEX™ GIS plug-in for the ever popular ArcGIS.

Similarly to our WMS/WMTS service, a lot of customers aren’t aware that they can load our online data directly into their existing GIS applications. Our range of GIS plug-ins allows users to view not only ortho imagery, but BlomOBLIQUE™ data too. The data doesn’t need to be accessed from BlomURBEX™ either; using the plug-in you can also load in a local library. So if you’ve been supplied an offline library as part of a BlomDESKTOP™ deliverable, you can use this plug-in to access the data with.


Geomatikkdagene 2014
Geomatikkdagene 2014
1.-3. april 2014. Stjørdal
 

Follow Blom_Group on Twitter

BLOM, Drammensveien 165, 0277 Oslo, Norway
Tel: 47 23 25 45 00, Fax: 47 23 25 45 01
info.no@blomasa.com