Byplanlegging med bruk av fotorealistisk 3D-modell i Oslo kommune

Oslo Kommune har gjennom de siste år vokst kraftig. Dette stiller store krav til planlegging og gjennomføring av nye prosjekter. Nye prognoser viser at Oslo Kommune forventes å vokse fra dagens 635 000 innbyggere (Jan 2014) til opp mot ca. 850 000 innbyggere (+35%) i 2030.


Byplanlegging med bruk av fotorealistisk 3D-modell i Oslo kommune
Uppsala kommune kartlegger by park og elveløp  ved bruk av BlomSTREET
Uppsala kommune kartlegger park og elveløp ved bruk av BlomSTREET

Uppsala bruker Bloms tjeneste for profesjonelle gatebilder, BlomSTREET på flere bruksområder innen kommunen. Byen annonserte nylig bruk av BlomSTREET for to nye spesial prosjekter hvor teknologien er tatt i bruk. Både Stadsträdgården Park og elven Fyrisån ble dokumentert gjennom bruk av BlomSTREET bilder.


Dårlig kvalitet på sykkelveier er årsak til mange ulykker

I takt med økende antall syklister øker dessverre også antall sykkelulykker. Det viser seg at i Sverige er syklister den trafikantgruppen hvor antall skadede øker mest. Samtidig har man sett at kommuner har alvorlige svakheter på sine sykkelveier. Dette gjelder dårlig planlagte løsninger, etterslep på vedlikehold og en gjennomgående svakt planlagt sikkerhetsvurdering.


Dårlig kvalitet på sykkelveier årsak til mange ulykker
Eskilstuna kartlegger biltrafikken ved bruk av TomToms trafikkinformasjon
Eskilstuna kartlegger biltrafikken ved bruk av TomToms trafikkinformasjon

De fleste mellomstore og større kommuner sliter i dag med bilkøer og fremkommelighet, spesielt under rush tiden på morgenen og på ettermiddagen.


Tekisträffen
6-7 Oktober 2014 Clarion Hotel Stockholm

Parkeringsdagarna
7-8 Oktober 2014 Lustikulla Konferens, Stockholm

Intergeo
7-9 Oktober 2014 Messe Berlin, Tyskland
 

Follow Blom_Group on Twitter

BLOM, Drammensveien 165, 0277 Oslo, Norway
Tel: 47 23 25 45 00
info.no@blomasa.com