Dåliga cykelbanor orsakar många olyckor

I takt med att cyklisterna ökar ökar också antalet allvarliga olyckor. Faktum är att cyklister är den grupp av trafikanter där antalet svårt skadade ökar allra mest. Samtidigt uppdagas att många av Sveriges kommuner har allvarliga brister i sitt cykelvägnät med dåligt planerade cykelvägar och eftersatt underhåll och säkerhetstänk.


Dåliga cykelbanor orsakar många olyckor
Stadsträdgården i Uppsala dokumenterad med BlomSTREET
Stadsträdgården i Uppsala dokumenterad med BlomSTREET

I Uppsala kommun använder man gatuvytekniken BlomSTREET sedan en tid tillbaka. Under sommaren har två specialprojekt lanserats med hjälp av BlomSTREET-tekniken. Både Stadsträdgården och Fyrisån i Uppsala har fotograferats med högupplösta panoramabilder.


Användning av 3D-model för stadsplanering i Oslo

Oslo har under det senaste decenniet genomgått en kraftig tillväxt. Expansionen har inneburit ett ökat antal projekt inom infrastruktur och byggnadssektorn. För att förbättra kommunikationen mellan allmänhet, politiker och planeringsavdelningar beslutade Oslo kommun att använda 3D-modeller som ett sätt att kommunicera och visualisera nya gatu- och byggprojekt.


Användning av 3D-model för stadsplanering i Oslo
Eskilstuna kartlägger biltrafiken genom TomToms trafikdata
Eskilstuna kartlägger biltrafiken genom TomToms trafikdata

Många kommuner har idag problem med bilköer och framkomlighet, speciellt under morgonrusningen och eftermiddagstrafiken. För att kartlägga framkomligheten och dagens trafiksituation mäter de kommuner som aktivt jobbar med trafikplanering idag framförallt antalet bilar per dag på vägarna.


Tekisträffen
6-7 Oktober 2014 Clarion Hotel Stockholm

Parkeringsdagarna
7-8 Oktober 2014 Lustikulla Konferens, Stockholm

Intergeo
7-9 Oktober 2014 Messe Berlin, Tyskland
 

Follow Blom_Group on Twitter

BLOM, Hammarbacken 6B, 191 49 Sollentuna, Sweden
Tel: 08-578 247 00, Fax: 08-578 247 01
info.se@blomasa.com